دانلود رایگان


کاملترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه 48 صفحه - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه

منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در زمینه تحقیق
گارانتی بازگشت وجه دارد.
فرمت : doc

تعداد صفحات : 48

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ها

بخشی از متن :

تاریخچه طرحواره

طرح واره به طور كلي به عنوان ساختار[1]، قالب [2] يا چارچوب [3]تعريف مي شود.

در فلسفه يونان باستان قديم منطقيون رواقي[4]، مخصوصاً فروسيپوس[5] (206 الی 279 ق.م) اصول منطقی را در قالب « طرح واره ي استنباط[6]» مطرح كردند (نوسبام[7]،1994 به نقل از یانگ و همکاران 2003) و از آنچه بين همه اعضا يك طبقه مشترك است .همچنين بعضي از حوزه هاي گوناگون ديگري كه در آن از مفهوم طرح واره استفاده شده است، شامل نظريه مجموعه ها، هندسه جبري، آموزش، نقدهاي ادبي، و برنامه نويسي كامپيوتري است. زيربناي نظريه طرح واره در كارهاي ايمانوئل كانت[8](1929،1781) رديابي مي شود. او توصيف كرد كه طرح واره ي سگ يك الگوي ذهني است كه مي تواند تصوير يك سگ چهارپا را در كليتي توضيح دهد كه بدون محدوديت براي تجربه ي هر تصوير معين يا بازنمايي هر تصوير ممكن به صورت ملموس و عيني مي باشد(آجیده[9]،2003). طرح واره در نظام فلسفي كانت به عنوان «درك ودريافت نقطه اشتراك تمام عناصر يك مجموعه» تعريف مي شود. او معتقد بود ادراك و حافظه، نتيجه تجارب حسي دنياي خارج هستند كه تحت ساختارهاي شناختي متأثرمي شوند و تغيير شكل مي دهند(پیس[10]،1988؛ استین[11]،1992 و استین و یانگ،1992).

كسي كه اولين بار مفهوم طرح واره را بسط داد بارتلت[12] در سال 1930 بود .بارتلت(1932) با بسط نظريه طرح واره اش براي روان شناسان عصر خود يك چهارچوب طرح واره ايجاد كرد و در رابطه با اطلاعات جديد به تأثير آگاهي قبلي بر ادراك و حافظه پرداخت. او دريافت فراخواني حافظه الزاماّ توسط سرشت و منش تعيين مي شود و گذشته فرد در جريان رويدادهاي كنوني به طور مداوم بازسازي مي شود. متخصصان باليني قبل از1980، اختلالات شخصيت را با اصطلاح «منش» مشخص مي كردند. امروزه در ارتباط با بعد روان شناسي، براي اختلالات شخصيت به جاي واژه «منش» از اصطلاح «طرحواره» استفاده می شود. بيشتر اوقات اگر نگوييم هميشه، فرآيندهاي مربوط به طرح واره به صورت خودكار و بدون آگاهي بر بخشي از سيستم دريافتي ـ ادراکی ما اتفاق مي افتد. بدين ترتيب از اوايل دهه ي 1980، نظريه طرح واره وسيله اي مقدماتي براي درك جنبه هاي روان شناختي فرهنگ نيز شده است. واژه طرح واره در روان شناسي و به طور گسترده تر در حوزه شناختي، تاريخچه اي غني و برجسته دارد. در حوزه رشد شناختي، طرح واره به عنوان «نقشه انتزاعي شناختي» در نظر گرفته مي شود كه راهنماي تفسير اطلاعات و حل مسئله است. بنابراين ما به يك طرح واره زباني[13] براي فهم يك جمله و به يك طرح واره فرهنگي[14] براي تفسير يك افسانه نياز داريم(یانگ،کلوسکو و ویشار؛ ترجمه حمیدپورو اندوز،1389).

شناخت درماني، بك (1976) در اولين نوشته هايش به مفهوم طرح واره اشاره كرد. با اين حال در بافتار روان شناسي و روان درماني طرح واره به عنوان اصل سازمان بخش كلي در نظر گرفته مي شود كه براي درك تجارب زندگي فرد ضروري است. يكي از مفاهيم جدي و بنيادي حوزه روان درماني، اين است كه بسياري از طرح واره ها در اوايل زندگي شكل مي گيرند، به حركت خود ادامه مي دهند و خودشان را به تجارب بعدي زندگي تحميل مي كنند، حتي اگر هيچ گونه كاربرد ديگري نداشته باشند. اين مسئله، همان چيزي است كه گاهي اوقات به عنوان نياز به هماهنگي شناختي [15] از آن ياد مي شود، یعنی «حفظ ديدگاهي در مورد خود یا ديگران؛ حتي اگر اين ديدگاه نادرست يا تحريف شده باشد. با اين تعريف كلي، طرح واره مي تواند مثبت يا منفي، سازگار يا ناسازگار باشدو همچنين مي تواند در اوايل زندگي در سير بعدي زندگي شكل بگيرد (یانگ،کلوسکو و ویشار؛ ترجمه حمیدپورو اندوز،1389).

تعریف طرح واره:

براي طرح واره تعاريف گوناگوني ارائه شده است و هر يك از اين تعاريف به جنبه اي از اين تعاريف پرداخته اند. در زير به چند تعريف اشاره مي شود:

یانگ(1999،1990) اين فرضيه را مطرح ساخته است كه بعضي طرح واره ها(به ويژه طرح واره هايي كه عمدتاً و در اصل در نتيجه تجارب تلخ دوران كودكي ايجاد شده اند) مي توانند بنيان و مركز اختلالات شخصيت، مشكلات منشي ملايم تر و بسياري از اختلالات مزمن محور یک باشند. براي بررسي اين فرضيه، و زير مجموعه اي از طرح واره ها كه آن ها را طرح واره هاي ناسازگارانه اوليه ناميد تعريف كرد.

تعريف جامع و بازبيني شده يانگ از طرح واره هاي ناسازگارانه اوليه، عبارت است از:

مضمون يا الگويي وسيع و منتشر
شامل خاطره ها، هيجانات، شناخت ها و احساسات بدني
درباره خود شخص و ارتباط هاي او با ديگران
ايجاد شده در طول دوران كودكي و نوجواني
گسترش يافته در طول دوره زندگي فرد
تا حد قابل ملاحظه اي معيوب و ناكارآمد.
به طور خلاصه، طرح واره هاي ناسازگارانه اوليه الگوهاي هيجاني و شناختي خودشكنانه اي هستند كه در اوايل دوره رشد،آغاز شده و در طول دوره زندگي تكرار مي شود. براساس اين تعريف رفتار افراد خود، بخشي از يك طرح واره نيست. بر اساس نظريه شناختي، هنگامي كه يكي از طرح واره هاي ناسازگارانه فراخوانده مي شوند. بيمار هيجان منفي قوي و شديدي همانند سوگ، شرم، ترس يا خشم را تجربه مي كند. البته همه طرح واره ها به دليل ضربه ها يا بدرفتاري هاي كودكي شكل نمي گيرند. مثلاً افراد مي توانند طرحواره وابستگي - بي مهارتي را داشته باشند، بدون اينكه در كودكي ضربه يا صدمه اي ديده باشند. اگر چه ريشه و منشأ همه طرح واره ها تروما نيست. همه آن ها مخرب بوده و بيشترشان به دليل حوادث آزارنده مكرر ودائمي در طول دوره كودكي تا برزگسالي، به وجود آمده اند. تأثير همه اين تجارب مرتبط تلخ، تراكمي است و مجموعه ي اين تجارب است كه فرد را به سوي يك طرح واره تمام عيار هدايت مي كنند(یانگ،1999؛ به نقل از یانگ و همکاران،2003).

طرح واره هاي ناسازگار اوليه تلاش مي كنند كه ماندگار شده و ادامه پيدا كنند. اين كنش طرحواره، نتيجه سائق انسان براي ثبات و استحكام است.

طرح واره چيزي است كه افراد آنرا مي شناسند و هرچند موجب رنج وعذاب مي شود. راحت و در دسترس است و به طور كلي "درست" به نظر مي رسد.

اينطور به نظر مي رسد كه مردم تحت تأثير حوادثي هستند كه طرح واره هاي آن ها را فعال مي سازند و اين يكي از دلايلي است كه طرح واره ها بر فرايند تجارب بعدي تأثيرمي گذارند. بر نحوه فكر، احساس، عمل كردن بيماران، يا اينكه با ديگران چگونه ارتباط برقرار كنند، نقشي اساسي دارند و موجب مي شوند كه افراد در بزرگسالي همان تجارب آسيب زاي دوران كودكي شان را به طور سهوي دوباره تجربه و بازسازي كنند. طرح واره ها در ابتداي كودكي و نوجواني به عنوان بازنمايه هاي مبتني بر واقعيت محيط كودكي شروع مي شوند. طبيعت معيوب طرح واره ها هميشه در مراحل بعدي زندگي، هنگامي كه بيماران به تكرار مكرر طرح واره هايشان در تعامل با ساير افراد ادامه مي دهند، بارزتر مي شود. طرح واره هاي ناسازگارانه اوليه و شيوه هاي ناسازگارانه اي كه بيماران براي مقابله با آن ها ياد مي گيرند اغلب زيربناي علائم اختلالات مزمن محورI همانند اختلالات اضطراب، افسردگي، سوءمصرف مواد و روان تني هستند(یانگ،1999؛ به نقل از یانگ و همکاران،2003).

طرح واره ها چند بعدي هستند، بدين معني كه آن ها سطوح متفاوتي از شدت گستردگي را دارا مي باشند. طرح واره هاي شديدتر توسط تعداد بيشتري از موقعيت ها فعال مي شوند. به عنوان مثال اگر يك فرد در دوران كودكي بارها و به مشكلي افراطي و به وسيله هر دو والدين مورد انتقاد قرار گيرد، در دوران بزرگسالي تقريباً با هر فردي كه ارتباط برقرار مي كند به گونه اي رفتار مي كند كه موجب مي شود طرح واره ناكارآمد مربوط به آن انتقاد در وي فعال شود. اگر فردي انتقاد را در طول سنين بعدي زندگي و به طور اتفاقي و ملايم تري تجربه كند و يا اينكه انتقاد تنها توسط يكي از والدين صورت گيرد. در بزرگسالي طرح واره مربوط كمتر در وي فعال مي شود. براي مثال احتمالاً اين طرح واره شايد تنها به وسيله يك منبع قدرت پر توقع كه همجنس والد انتقادگر است فعال شود. بعلاوه در حالت كلي هر چقدر طرح واره اي شديدتر و عاطفه منفي همراه آن نيز قوي تر باشد هنگامي كه فعال مي شود، زمان بيشتري دوام مي يابد(یانگ،1990،1994).

علاوه بر اين كه مي توان طرح واره ها را دو گروه اوليه و دير آغازتر دسته بندي كرده آن ها را مي توان به دو گروه مثبت و منفي نيز طبقه بندي كرد، در تبيين افسردگي يا هر اختلال رواني ديگري، طرح واره هاي ناسازگار منفي بيشتر مدنظر پژوهشگران هستند.

بارتلت(1930) طرح واره را به عنوان «سازماندهي فعال واكنش ها يا تجارب گذشته توصيف كرد كه به طور معمول با عمل كردن به صورت پاسخ سازگار . منسجم فرض مي شود».

طبق تعريف بك(1979)، طرح واره ها « الگوهاي شناختي ثابتي هستند كه پايه اي براي غربالگري، تمايز و كدگذاري محركي كه فرد در مقابل آن قرار گرفته است، فراهم مي آورد».

در تعريف ديگري، بك(1990)، بيان كرده است: «طرح واره ها قوانين خاصي را براي پردازش اطلاعات و رفتار ايجاد مي كنند».

مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه

1.Structure

2.Frame work

3.Outline

4.Stoic Logicians

5.Frosippus

6.Inference Schemate

7.Nussbaum

8. Kant

9. Ajideh

10.Pace

11. Stein

12. Bartlett

13.Linguistic Schema

14.Cultural Schema

15.Cognitive Consistency

مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه

منابع فارسی

1.احمديان، م؛ اصغرنژاد، ع؛ فتي، ل و ملكوتي، ك(1385). مقايسه طرح واره هاي ناسازگارانه بيماران افسرده اقدام كننده به خودكشي با بيماران افسرده غير اقدام كننده به خودكشي و جمعيت غير باليني، پايان نامه كارشناسي
ارشد
روانشناسي باليني، انستيتو روان پزشكي تهران، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران.

2.آزاد، حسین،(1378). آسیب شناسی روانی. چاپ دهم. تهران: انتشارات بعثت.

3.احمدیان، معصومه(1378). مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران افسرده اقدام به خودکشی با بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی و جمعیت غیر بالینی. تازه های علوم شناختی، شماره4، 59-49.

4.اندوز، زهرا؛ حمید پور، حسن(1385). بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه، سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی در زوجین. دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

5.بایلینگ، پیتر جی؛ مک کب، رندي اي؛ آنتونی، مارتین ام(2006).گروه درمانگري شناختی ـ رفتاري. ترجمه خدایاري فرد و عابدینی(1389). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

6.جهانگيري، ا(1389). بررسي و مقايسه طرح واره هاي ناسازگار اوليه در افراد افسرده اساسي و غير افسرده شهر تبريز. پايان نامه كارشناسي
ارشد
در رشته
مشاوره.

7.حسيني، ف(1390). مقايسه طرحواره ناسازگار اوليه بين بيماران افسرده و وسواس. پايان نامه كارشناسي
ارشد
روان شناسي
باليني.

8.حقیقت منش، الهه(1387). طرحواره های ناسازگار و ابعاد طرحواره تجاوز گران جنسی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.

9.خسروي، ز.(1376). نقش خود طرحواره منفي در شكل گيري و تداوم افسردگي دوران كودكي و نوجواني. فصلنامة علوم انسانی دانشگاه الزهرا،21،1-16.

10.عابدی، محمدرضا؛ ذوالفقاری، مریم؛ فاتحی زاده، مریم(1387). تعیین رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با ابعاد صمیمت زناشویی ز.جین پرسنل فولاد مبارکه اصفهان. فصلنامه خانواده پژوهی. سال چهارم، شماره 15..

11.عليزاده،سپيده.(1388).بررسي اثربخشي درمان عقلاني هيجاني بر تاب آوري و سلامت روان افراد مبتلا به اچ-اي-وي،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن.

12. فتحی آشتیانی، علی(1391). آزمون های روان شناختی(ارزشیابی شخصیت و سلامت روان). چاپ هفتم.
تهران: انتشارات بعثت.

13.کاپلان ـ سادوك سادوك، بنیامین، سادوك، ویرجینا(2003). خلاصه روانپزشکی. ترجمه فرزین رضاعی(1389). تهران: انتشارات ارجمند.

14.کرینگ، ان.م؛ دیویسون، جراند سی؛ نیل،جان م؛ جانسون، شری لی.( 2007). آسیب شناسی روانی، مترجم شمسی پور، حمید، انتشارات ارجمند.

15.کاویانی،حسین ؛ احمدی ابهری، هرمزی، ک (1381). شیوع اختلالهای افسردگی در جمعیت شهر تهران، مجله دانشکده پزشکی.399-393.

16.گنجی، مهدی؛ گنجی، حمزه(1392). آسیب شناسی روانی براساس DSM-5. جلد اول، چاپ اول، تهران: نشر ساوالان.

17.لطف آبادی، راضیه(1389). مقایسه طرحواره های ناسازگار در مبتلایان به اختلال شخصیت دسته ب و افراد سالم. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا تهران.

18.موتابي، ف(1384). طرحواره هاي مربوط به عود در بيماران افسرده اساسي: مقايسه بيماران افسرده اساسي داراي سابقه عود، بار اول و افراد غير افسرده. پايان نامه جهت
دريافت
دكتراي تخصصي چاپ نشده دانشگاه علوم بهزيستي
و
توان بخشي.

19..محمدی، جمال(1382). بررسی شناخت درمانگری گروهی متمرکز بر طرحواره بر ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.

20.نوعی، زهرا؛ فتی، لادن؛ عاشوری، احمد(1389). مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و ریشه های والدینی آنها در مبتلایان به اختلالات شخصیت وسواسی ـ اجباری و گروه غیر بالینی. مجله تازه های علوم شناختی.

21.هالچین، ریچاردپی؛ ویتبورن ، سوزان کراس؛( 1948).آسیب شناسی روانی ،دیدگاه های بالینی در باره اختلال های روانی . مترجم سید محمدی ، یحیی، نشر روان، چاپ نهم.

22.یانگ، جفری.کلوسکو، ژانت. ویشار، مارجوری (2003). طرحواره درمانی. راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی. ترجمه: حمیدپور،حسن. اندوز، زهرا (1389). تهران . انتشارات ارجمند. جلد اول.

23. يوسفي، ناصر؛ اعتمادي، عذرا؛ بهرامي، فاطمه؛ فاتحي زاده، مريم السادات؛ احمدي، سيداحمد(1388). بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه(EMSS). مجله روان شناسی بالینی، دوره14، شماره2، ص182-203.

منابع انگلیسی

24.Brown TA, Barlow DH(2002). Classification of anxiety and mood disorders. In D.H. Barlow (Ed.) Anxiety and its disorders: The nature and treatment of anxiety and panic, 2thEd. New York, NY: Guilford Press;. p. 292-327

25.Calvete et al., (2005). The Schema Questionnaire- Short Form: Structure and Relationship with Automatic Thoughts and Symptoms of Affective Disorders, European Journal of Psychological Assessment, Volume 21, Issue 2, Pages 90-99.

26.Cousineau, (2004). Early Maladaptive Schemas Predisposing Anxiety, Sante Ment Que; 29(1):53-60.

27.Delattre, et al, (2004). The Early Maladaptive Schemas: A Study in Adult Patients with Anxiety Disorders, Encephale; 30(3): 255-8.

28.Dvnyk,M. (2007).In the study of cognitive schemas as intermediate between incompatible with totalitarianism Discomfort and psychological distress on students overlap with early maladaptive schema. Journal Homepage.46,569-574.

29.Evans.J. Heron.Lewis.G.Araya.Ricardo(2005). Neggative self – schemas and the onest of depression in women. British journal of psychiatry,186,301-302.

30.Jens.C. Thimm(2009). Personality and early maladaptive schemas: A five – factor model perspective. Journal of behavior theory and experimental psychiatry.

31.J. Csorba et al(2010). Journal of Affective Disorders120,217-220.

32.Halvorsen, et al, (2009).Dysfunctional Attitudes and EarlyMaladaptive Schemas as Predictors of Depression: A 9-Year Follow-Up Study.

33.Hill,E.,Green.R.,Arnau.A.,Simore.L.,Myer.S.(2010). Research conducted as narcissism and schema Nasazgaravlyh. Schema Therapy: Apractitioner,s Guide. New York: Guilford publications.

34.Ghanbari Jahromi, F., & Naziria, Gh., & Barzegar, M.(2012). The relationship between socially prescribed perfectionism and depression:The mediating role of maladaptive cognitive schemas. Procedia Social and Behavioral Sciences 32,141-147.

35.Kose,F.(2009). On psychological was well-being associated with early abnormalities and interpretive schema. Cognitive Therapy and Research, 26, 405-416.

36. Lumley, Harkness, (2007). Specificity in the Relations among Childhood Adversity, Early Maladaptive Schema and Symptom Profile in Adolescent Depression.

37.Lee.S,(2007).Plans to evaluate two hypothetical models of the cognitive always mediating role between perfectionism and socially prescribed for depression and anxiety Plays payment. Procedia - Social and Behavioral Sciences 32-141-147.

38.Lovibond, p.F, Lovibond, S.H.(1995).­The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxity Stress Scale(DASS) with the Beck Depression and Anxity Inventories. Behavior Research and Therapy .33(3):335-343.

39.Oie,D.,Baranoff.J(2007). In his research, "Psychometric was evaluation of the measured data and the Young Schema Questionnaire". Cognitive Therapy center of New York.

40.Rijkeboer, M.M., & Boo,G.M.(2010). Early maladaptive schemas in children. Development and Validetion of the schema inventory for children. Journal ofBehavior Therapy and Experimental psychiatry4,102-109.

41.Reinecke, Simons, (2005). Vulnerability to Depression among Adolescents: Implications for Cognitive-Behavioral Treatment, Cognitive and Behavioral Practice, V.12, n2, p166-176.

42.Renner, F., Lobbestael, J., Peeters, F., Arnte, A., Huibers, M. (2012 ). Early maladaptive schemas in depressed patients: stability and relation with depressive symptoms over the course of treatment. Journal of Affective Disorders,136,581-590.

43.Stopa, C ., Waters.B(2005). Investigate was Form the effect of mood on responses to the Young Schema Questionnaire Short. Journal of cognitive psychotherapy1,11-23.

44.Walker.Jason(2009).The relationship between early maladaptive schema. Chronic and acute depression. And help seeking behaviors. Submitted in partial fulfillment of the requirements of the master of art degree of the graduate school at Rawan University.


طرحواره های ناسازگار اولیه


مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع طرحواره های ناسازگار اولیه


مبانی نظری و پیشینه تحقیق


تعریف طرحواره های ناسازگار اولیه


تاریخچه طرحواره های ناسازگار اولیهکاملترین


مبانی


نظری


پیشینه


تحقیق


طرحواره


های


ناسازگار


اولیه


صفحه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه فصل دوم ...

مبانی نظری پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه. طرحواره تاریخچه ای غنی در روانشناسی و بطور وسیع تر در حوزه تحول شناختی دارد و با نام پیاژه تداعی می شود اصطلاح طرحواره را اولین بار آدلر در سال 1929 بکار برد او برای ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت در فرد در 29 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مبانی نظری وپیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه

مبانی نظری وپیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه دانلود کامل مبانی نظری پایان نامه-دانلود پیشینه تحقیق-فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد طرحواره های ناسازگار

فروش فوق العاده پکیج 150 تایی مبانی نظری و پیشینه تحقیق

فروشگاه مبانی نظری و پیشینه تحقیق

کاملترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه 48 صفحه. مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه منابع فارسی و انگلیسی دارد. ارجاع و پاورقی استاندارد دارد. رفرنس ...

شهر فایل | فروش و دانلود انواع فایل

مبانی نظری پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه ادبیات و پیشینه...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه

مبانی نظری وپیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه دانلود کامل مبانی نظری پایان نامه-دانلود پیشینه تحقیق-فصل دوم پایان نامه

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه. دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه می باشد که در قالب word – قابل ویرایش و در 35 صفحه تهیه و تنظیم شده است ...

فروشگاه مبانی نظری و پیشینه تحقیق

کاملترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه 48 صفحه. مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه منابع فارسی و انگلیسی دارد. ارجاع و پاورقی استاندارد دارد. رفرنس ...

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق در مورد طرحواره های ناسازگار اولیه

,چارچوب نظری و پیشینه تحقیق در مورد طرحواره های ناسازگار اولیه,دانلود رایگان مقاله

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های مقابله (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های مقابله ( فصل دوم پایان نامه ) در 23 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc دانلود کامل فایل لینک منبع و پست :مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های مقابله (فصل دوم)

مبانی نظری فصل دوم درباره طرحواره های ناسازگار اولیه ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودافشاسازی - دانلود مقاله lonoshop.ir/page/2/ ذخیره شده مبانی نظری فصل دوم درباره طرحواره های ناسازگار اولیه تاریخچه طرحواره. 2 روز پیش نمونه پیشینه در تحقیق 0. مبانی نظری ...

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه ...

موضوع [مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه](http://datajoo.com/humanities/psychology/19275) در ...

مبانی نظری فصل دوم درباره طرحواره های ناسازگار اولیه ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودافشاسازی - دانلود مقاله lonoshop.ir/page/2/ ذخیره شده مبانی نظری فصل دوم درباره طرحواره های ناسازگار اولیه تاریخچه طرحواره. 2 روز پیش نمونه پیشینه در تحقیق 0. مبانی نظری ...

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق در مورد طرحواره های ناسازگار اولیه

,چارچوب نظری و پیشینه تحقیق در مورد طرحواره های ناسازگار اولیه,دانلود رایگان مقاله

مبانی نظری و پیشینه پژوهش طرحواره درمانی | ukl485

مبانی نظری و پیشینه پژوهش طرحواره درمانی مبانی نظری و پیشینه پژوهش طرحواره درمانی در 46 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc مشخصات فایل توضیحات کامل مبانی نظری و

مبانی و پیشینه نظری طرحواره های ناسازگار اولیه

مبانی و پیشینه نظری طرحواره های ناسازگار اولیه دسته: روان شناسی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 54 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 مبانی و پیشینه نظری طرحواره های ناسازگار اولیه فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره مفهوم استقلال دوران نوزادی

طرح توجیهی و کار آفرینی کاغذ سمباده

یک سری نمونه سوال امتحانی تشریحی درس طراحی سازه های هیدرولیکی

آیتم های سنجش وضعیت داوطلبان دکترای شهرسازی

آیتم های سنجش وضعیت داوطلبان دکترای شهرسازی

زیر ساختهای IT

مروری بر کتاب آبی طراحی شهری پاکزاد

بتن نیمه شفاف

GIS منطقه 6 تهران

مطالعات محیط زیست منطقه 12