دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودپنداره - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودپنداره

خصوصیات محصول:

منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق
گارانتی بازگشت وجه دارد.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودپنداره

فرمت : doc

تعداد صفحات : 28

بخشی از متن :

خودپنداره

هر فرد در ذهن خود، تصویری از خویشتن دارد، به عبارت دیگر؛ ارزشیابی کلی فرد از شخصیت خویش را خودپنداره یا خود انگاره می نامند. این ارزشیابی ناشی از ارزشیابی های ذهنی است که معمولا از ویژگی های رفتاری خود به عمل می آوریم. در نتیجه خودپنداری ممکن است مثبت یا منفی باشد (تقی زاده، 1379: 21). مفهوم خود به صورت سازمانی دینامیک، نخستین بار به وسیله لکی مطرح شد. به نظر او رفتار آدمی تظاهر و انگیزه ای است که هدف آن ثبات خود در اوضاع ناپایدار می باشد. به طور خلاصه، می توان گفت: خودپنداری، چارچوبی شناختی است که به واسطه آن به سازمان بندی آنچه درباره خویش می دانیم می پردازیم و اطلاعاتی را که به خود مربوط می شوند، بر پایه آن پردازش می کنیم. این قبیل (طرحواره خود[1])در برگیرنده مولفه های خاص نیز می باشد که در نقش گرایش های شخصیت عمل می کند. سه مورد از این مولفه ها عبارتند از: تفاوت های فردی در شیوه ارزشیابی خود، باور کردن خود برای تلاش در جهت دستیابی به اهداف مطلوب، و علاقه نشان دادن به میزان اثر گذاشتن بر روی دیگران از طریق رفتارهای خود (تقی زاده، 1379: 23).

اهمیت مفهوم خود و خودپنداره

شخصیت مجموعه منظم، متکامل و نسبتا ثابت خصایص و رفتارهای بدنی، عقلی و اجتماعی فرد است که او را از دیگران متمایز می سازد و موجب ناسازگاری او با محیط به ویژه محیط اجتماعی می شود (شعاری نژاد، 1381: 298). به باور اندیشمندان، قسمت عمده ویژگی های شخصیتی، منش و خصوصیات رفتاری هر فرد به تصویری که از خود در ذهن دارد- یعنی انگاره وی بستگی دارد (ستوده، 1381: 253).

اسپنسر در کتاب خود، تحت عنوان یک دقیقه برای خودم از قول گوته می نویسد: اگر ثروتمند نیستی مهم نیست، بسیاری از مردم ثروتمند نیستند: اگر سالم نیستی ، هستند افرادی که با معلولیت و بیماری زندگی می کنند؛ اگر زیبا نیستی، برخورد درست یا زشتی نیز ورود دارد؛ اگر جوان نیستی همه با چهره پیری ماه می شوند؛ اگر تحصیلات عالی نداری، با کمی سواد نیز می توان زندگی گرد؛ اگر قدرت سیاسی و مقام نداری، مشاغل مهم متعلق به معدودی از انسان ها هستند؛ اما اگر تصور درستی از خود نداری، برو بمیر که هیچ نداری!

آری، خود پنداره مثبت کلید رشد و سازندگی فردی و اجتماعی است؛ تصوری که شخص از وحدت و یکپارچگی وجود خویشتن دارد، به نحوی که خود را می بیند مجموعه خصایصی که با خود در ارتباط است و استنباط هایی که از مشاهده خود در بسیاری از موقعیت ها به عمل آورده است و الگوی خاصی که او را توصیف می کند، بیانگر مفهوم خود است (تقی زاده، 1379: 27).

شخص به تدریج از روی تجربه های شخصی و تأثیر دنیای خارج، نگرشی ثابت و پایدار از محیط و از خود و از ارتباط این دو با یکدیگر به دست می آورد و بر اساس آن مسائل، زندگی را ارزیابی می کند و برای مقابله با کاستی ها به کوشش می پردازد. نگرش های فرد از حقایق زندگی، اخلاق، آرزوها و خواسته های او وابسته به تصویری هستند که او از خود دارد؛ یعنی ارزشی که وی برای خود قایل است به عبارت دیگر، تصور از خود منشا احساس امنیت شخص می شود و اگر مورد تهدید قرار گیرد مانند این است که هسته اصلی وجود مورد تهدید قرار گرفته است.

ویژگی های خود

با توجه به تعاریف متعدد که از خود وجود دارند می توانیم تعریفی ترکیبی از خود به عنوان یک نظام فعال و پیچیده از اعتقاداتی که شخص درباره خودش صحیح می داند و هر اعتقادی نیز دارای ارزش نسبی می باشد. ارائه دهیم. تعریف مزبور شامل دو ویژگی مهم در مورد خود است: خود سازمان یافته و خودپویا.

خودسازمان یافته

این مساله که خود عمدتا از نوعی کیفیت پایدار برخوردار بوده و از ویژگی های این کیفیت، هماهنگی و نظم است. مورد توافق محققان می باشد. این نمودار مارپیچی بزرگ، از قسمت هایی جزئی حلزونی شکلی ترکیب شده که هر کدام از ان ها ممکن است نسبتا سامان یافته باشند، اما بخشی از خود تکاملی تلقی می شوند. حلزون های کوچک معرف اعتقاداتی هستند که فرد درباره خود دارد. بعضی از اعتقادات به طبیعت خود نزدیکترند و از اهمیت بالایی برخوردارند و به همین دلیل، به مرکز بیضی بزرگ نزدیک تر ترسیم شده اند که این نوع اعتقادات در مقابل تغییرات مقاوم می باشند. اعتقادات کم اهمیت تر به سمت خارج بیضی؛ یعنی در فاصله ای دورتر از هسته و مرکز خود رسم شده اند و به همین دلیل، ناپایدار می باشند. پس خود به طور کلی کیفیتی ثابت دارد که دارای نظم و هماهنگی خاص است.

دومین بخش تصویر سازمانی از خود مبتنی بر این است که هر مفهومی در این سیستم (حلزون های کوچک) ارزش کلی منفی یا مثبت خود را دارد (این بعد یا ارزش به وسیله خطوط افقی در نمودار ترسیم شده است).

کیفیت سوم سازمان یافته خود به چگونگی تعمیم موفقیت و شکست در سرتاسر سیستم مربوط است. دیگوری (1406) از تحقیقات خود به این نتیجه رسید که وقتی توانایی مهمی که ارزش زیادی به آن داده می شود با شکست روبرو می شود باعث پایین آمدن ارزشیابی سایر توانایی های فردی می گردد و برعکس. موفقیت یک توانایی مهم و با ارزش باعث بالا بردن ارزشیابی سایر توانایی های شخص می شود. آخرین کیفیت سازمانی خود این است که خود، به طور شگفت انگیزی دارای وحدت است به طوری که هیچ دو نفری عقاید همانند درباره خودشان ندارند.[1] Generalized other

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودپنداره

منابع فارسی :

-اتکینسون، ریتال. و همکاران (1378). زمینة روان شناسی هیلگارد، ج 1 ترجمة گروه مترجمان زیر نظر محمد نقی براهنی، تهران: انتشارات رشد.

-باقري، ا. (1383). رابطه كيفيت زناشويي با موقعيت اقتصادي، حمایت اجتماعي. فصلنامه خانواده و پژوهش، پژوهشكده اولياء و مربيان، سال اول، شماره6.

-بریری، ماهرخ (1384). بررسی رضایت شغلی و صفات شخصیت در افسران پلیس دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

-بشريه، حسين(1378). جامعه شناسي سياسي تهران، نشر ني.

-به پژوه،احمد؛خانجاني،مهدي؛حيدري،محمد، و شکوهي يکتا،محسن،(1386).بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر عزت نفس دانش آموزان نابينا.مجلات پژوهش در سلامت روان شناختي، دانشگاه تربيت معلم تهران: قطب علمي روان شناسي استرس، دوره اول، شماره سوم.

-پرتو عین الدین، مسلم .(1387). رابطۀ حمایت اجتماعی ادراک شده، حرمت خود و افسردگی در دانش آموزان دورۀ متوسطه شهر تهران، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

-تيرگري، ع.؛ اصغرنژاد، ع. ا.؛ بيان زاده، س.ا. و عابدين،ع. ر.(1385). مقايسه سطح هوش هيجاني. ورضامندي زناشويي و رابطه ساختاري آنها در زوجين ناسازگار و سازگار شهرستان ساري. مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران، دوره شانزدهم، شماره 55.

-حكيمي جوادي، س.؛ نامداري، م.؛ شريف عسگري، ف. و اسلامي دهكردي، م. (1388). بررسي ارتباط بين انگيزش پيشرفت و رضايت شغلي كاركنان سازمان آب و فاضلاب استان تهران. مجموعه مقالات دومين همايش سراسري دانشجويي مشاوره، رشد و پويايي دانشگاه الزهرا (س).

-زندي پور، طيبه و مومني جاويد، مهرآور (1390). بررسي رابطه رضايت زناشويي و رضايت شغلي در كاركنان شركت آب و فاضلاب استان تهران. فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني، دوره سوم / شماره 7 / تابستان 1390.

-شکرکن،حسين و نيسي،عبدالکاظم ،(1373). تاثير عزت نفس بر عملکرد دانش آموزان پسر و دختر دبيرستاني. مجلات علوم تربيتي و روان شناسي، دانشکده ي علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز، چاپ اول،شماره ي اول.

-شيهان،ايلين،(1988).عزت نفس. ترجمه: مالک ميرهاشمي و مهدي گنجي(1383).ناشر: ويرايش.

-گل رضایی، محمدحسین .(1391).ارتباط بین پیشینۀ اجتماعی اقتصادی، حمایت اجتماعی، عزت نفس

-میرشهیدی،محمدعلی(1389). بررسی رابطه بين رضايت شغلی وبهره وری کارکنان. كارشناس مديريت صنعتي،مجله شركت بازرگاني سايپا يدك دفتر منطقه اي مشهد.

-ناتانيل،(1380) .روانشناسي عزت نفس، ترجمه مهدي قراچه داغي، تهران، انتشارات نخستين.

-هميلتون،ملکم(1381). جامعه شناسي دين،ترجمه حسين ثلاثي،تهران،موسسه فرهنگي انتشاراتي تبيان،چاپ دوم.

-احمدي، سيد احمد. (1388). مباني و اصول راهنمايي و مشاوره. تهران: سمت.

-آرون، ریمون (1386). مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی ، ترجمه، محسن ثلاثی ، تهران: علمی و فرهنگی.

-اسميت، فيليپ دانيل (1383). " درآمدي بر نظريه فرهنگي"، ترجمه، حسن پويان، تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي؛ مرکز بين‌المللي گفتگوي تمدن‌ها

-اينگلهارت، رونالد (1373)، " تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي"، ترجمه، مريم وتر، تهران: نشر کويري

-به پژوه، احمد. (1386). آسيب شناسي ازدواج و خانواده. تهران: انتشارات انجمن اوليا و مربيان.

-جعفري، فروغ. (1381). ميزان اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي زوجين پيش از ازدواج بر افزايش رضايت زناشويي. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي تهران.

-دورکیم، امیل. (1381). تقسیم کار اجتماعی. (مترجم. باقر پرهام). تهران: مرکز.

-شجاعی زند، علیرضا. (1384). مدلی برای سنجش دینداری. نامه جامعه شناسی ایران. دوره ششم. شماره اول. بهار

-شعاري نژاد، علي اکبر. (1381). فرهنگ امور رفتاري. تهران: اميرکبير.

-کاپلان هاردلد،سادوک بنیامین . خلاصه روانپزشکی .پورافکاری نصرت الله،مترجم:انتشارات شهرآب؛1379.

-گنجی، محمد. (1383). تبیین وضعیت دینداری دانشجویان دانشگاه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان

-مهدی زاده، سید محمد. (1385). رهیافتی انتقادی به فرهنگ و جامعه نو. رسانه. شماره 1.

-غباری بناب ، باقر ؛ سلیمی ، محمد ، سلیمانی ، لیلا و نوری مقدم ، ثنا . ( 1386 ) . هوش معنوی . فصل نامه علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی ، شماره 10 ، 147 -125

-احمدی ، سید جعفر ، کج باف ، محمد باقر . (1387) .بررسی نگرش معنوی دانشجویان دانشگاه اصفهان و ارتباط با برخی ویژگی های جمعیت شناختی

- هارتز ، گری . (2005 ) . معنویت و سلامت روان (کاربردهای بالینی ) ، مترجم امیر کامگار و عیسی جعفری .(1387 ) . تهران انتشارات ویرایش .

- مرادی، مریم (1383). بررسی جایگاه و اهمیت و تأثیرات شادمانی در تعلیم و تربیت، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه اصفهان.

-همیلتون، ملکم. (1388). جامعه شناسی دین. (مترجم. محسن ثلاثی). تهران: تبیان

-اكبري، جعفر. 1380. پروژه ي تحقيقات ي عزت نفس و ارتباط آن با خودپنداره، ماهنامه ي تربيت، شماره ي

-تقی زاده، م. 1379. باد بی آرام نوجوانی. اصفهان. ص 21.

-دیلیو، ولیلیام پوکی، 1378. خودپنداره و موفقیت تحصیلی. ترجمه سیدمحمد میرکمالی. تهران. یسطرون. ص 24.

-رابینز، استیفن پی .1374. رفتار سازمانی. ترجمه پارسائیان و سید محمد اعرابی ، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی ، چاپ چهارم ، جلد دوم.

-شیخ الاسلامی، ر و لطیفیان. م. 1381. بررسی رابطه ابعاد خودپنداره با سلامت عمومی و مولفه های آن در دانشجویان دانشگاه شیراز. تازه های علوم شناختی. 4(1):16-6.

-نور بخش، پ و حسن پور، ق. 1383. برری مقایسه ای عزت نفس و خودپنداره پسران ورزشکار و غیر ورزشکار دوره متوسطه نواحی آموزش و پرورش شهر اهواز و رابطه آنها با پیشرفت تحصیلی. مجله حرکت. 21: 31-19.

-ستورده، ه. (1379) آسيب شناسي اجتماعي، تهران، انتشارات آواي نور.

-شفيع آبادي، عبدالله.(1371) راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفه اي و نظريه هاي انتخاب شغل، تهران، انتشارات رشد، چاپ پنجم.

-آخوندی، احمد (1376). بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با سازگاری اجتماعی داش آموزان شهر تهران. پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

- آقاپور، مهدی؛ محمدی، اکبر(1388). مقایسه افسردگی پس از زایمان زنان شاغل و خانه دار و روابط آن با حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی.زن و مطالعات خانواده،سال اول شماره چهارم تابستان1388صص9-32

- بخشی­پور رودسری، عباس و همکاران (1384)، «بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان» ، فصلنامه اصول بهداشت روانی، شماره 27 و 28: 145-152

-حسینی حاجی بکنده، سیداحمد و تقی پور، ملیحه (1389). بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار. فصلنامه پژوهشی اجتماعی، سال سوم، شماره هفتم

-خداپناهی،محمدکریم؛ اصغری، آرزو؛ صالح صدق پور، بهرام و کتیبایی، ژیلا (1388). ساخت،اعتبار یابی و رواسازی پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده.فصلنامه خانواده پژوهی،سال پنجم،شماره20

-دلپسند،کامل؛ ایار، علی؛ خانی، سعید؛ محمدی،پریخان(1391). حمایت اجتماعی و جرم:مطالعه تطبیقی جوانن مجرم و عادی شهر ایلام. فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی،دوره1، شماره2

- رستگار خالد، امیر(1384).گسترش نقش زنان در جهت حمایت های شغلی- خانوادگی. مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره4، 126-165

- ریاحی، محمداسماعیل؛ وردی نیا، اکبرعلی؛ پورحسین، سیده زینب (1389). بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت روان. فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم،شماره39

- سجودی، عادل (1390). بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در شهر رشت.پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی گرایش محض، دانشگاه شهید باهنر کرمان

- علی پور، احمد(1383). ارتباط حمایت اجتماعی با شاخص های ایمنی بدن در افراد سالم »بررسی مدل تاثیر کلی.برگرفته از سایتwww.sid.ir

- عنایتی، میرصلاح الدین؛ حیدری، علیرضا؛ ملک زاده، محمد و ابوالفتحی، یدالله (1385). مقایسه سلامت عمومی، عزت نفس و حمایت اجتماعی در بیماران خودسوز و غیر خودسوز بستری در بیمارستان سوانح و سوختگی چرومی شهرستان گناوه. مجله ارمغان دانش، دوره ی یازدهم، شماره1 ،صص 83-92

-کلدی، علیرضا؛ سلحشوری، پروانه (1391). بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر توانمندسازی زنان. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال چهارم،شماره چهارم

-گل رضایی، محمدحسین (1375) . ارتباط بین پیشینه اجتماعی اقتصادی، حمایت اجتماعی، عزت نفس با میزان افسردگی در میان دانشجویان دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ی علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

- مروتی شریف آباد، محمدعلی و روحانی تنکابنی، نوشین(1386). حمایت اجتماعی و وضعیت خود مراقبتی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت یزد

نشاط،( 1391)، مجله طبیب شرق،9(4)،275-284

- مسعود نیا، ابراهیم(1390). رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با بروز اختلال افسردگی پس از زایمان. نشریه مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه تهران(نشریه پرستاری ایران)، دوره4، شماره70

-نشاط، رویا (1391). پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس نگرش به نقش جنسیتی و حمایت اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش عمومی، دانشگاه شهید باهنرکرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

- نیکورز، طیبه (1389). بررسی عوامل موثر بر میزان سلامت اجتماعی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید باهنر کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی گرایش محض ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

- هاشمیان، نفیسه(1391). بررسی رابطه ساده و چندگانه حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای با سلامت روان در دانشجویان دانشکده ادبیات شهیدباهنر کرمان.پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

-غباری‌بناب، باقر؛ سلیمی، محمد؛ سلیانی، لیلا؛ نوری مقدم، ثنا (1386). هوش معنوی. فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه نوین دینی 3 (10)، 147-125.

-محمدی، مسعود (1382). عوامل موثر بر تاب‌آوری در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد. پایان نامه منتشر نشده‌ی دکتری. تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی.

-افرور، غلامعلی، ( 1375 )، مفهوم مذهب، مجله پیوند، شماره 2

-عابدي، محمد رضا ، مير شاه جعفري، ابراهيم؛ ؛ دريكوندي، هدايت الله (1381). شادماني و عوامل. مؤثر بر آن. ماهنامه علوم شناختي. سال 4، شماره3 .

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودپنداره

نابع انگليسي

-Kaplan,H.I and Sadock,B.I(1991).Comparehensive glossary of Psychiatry and Psyc.logy .New York: Williams and wilkins.

-Bandura, A. (1977). Self-efficacy. In V.S. Ram chaudram (Ed). Encychopedia of human behavior, 1, 71- 81.

-Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

-Byrne, B. M., & Shavelson, R. J. (1986). On the structure of adolescents self-concept. Journal of Educational Psychology, 78, 474-81

-Schaefer, C., Coyne, J. C., & R. S. Lazarus (1981), "The Health Related Function Social Support", Journal of Behavior Medicine, No 4: 70-96

-Al-Arabi S(2003). Social support, coping methods and quality of life in Hemodialysis patient. PHD Dissertation, Galveston, University of Texas

Bonomi AE, Patrick DL, Bushnell DM and Martin M(2000). Validation of the United States’ version of the world health organization quality of life (WHOQOL) instrument. J Clin Epidemiol; 53(1): 1-12.

-Cohen S.& Wills TA.(2002).stress,social support, and the buffering hypothesis.psychol Bull.98:310-57.

-Hawks SR,Hull ML,Thalman RL,Richins PM (2009).Review of spiritual health: definition ,role,and intervention strategies in health promotion, Am I health promot;9(5):371-8.

-HUNLER,o,s. &Genc,O Z,T,I.(2005).The effect of religiousness on marital satisfaction: Testing the mediator role of marital problem solving between religiousness and marital satisfaction. Contemporary family therapy, 27(1),123-136 .

-Khoshdel Mosa(2009). Relationship between social support and self respect in students of Tabriz

O’Dea, Thomas F;Yinger J.MILTON(1999).five Dilemmas in the institutionalization of religion, journal for the scientific study of religion, VOL.1,no.1,pp.30-410.

-Roberts,K,A,(1992). A sociological overview: mental health implication of religion-c,New York,Guilford,108-141.

-Schaffer MA(2004).Social support.In: Peterson sj,Bredow TS:Middle Range Theories. Philadelphia: Lippincott;179-202.

-Streeter CL, Franklin C(1992). Defining and measuring social support: Guidelines for Social Work Practitioners. Research on Social Work Practice; 2(1): 81-98.

-Trief PM, Ploutz-Snyder R, Britton KD and Weinstock RS(2004). The relationship between marital quality and adherence to the diabetes care regimen. Ann Behav Med; 27(3): 148-54.

-Yang,Ke-ping, mao,Xiu-ying,2007,Astudy of nurses spiritual intelligence: Across-sectional questionnairs survey, I nternational journal of Nursing studies 44, 999-1010.

-Yinger,J.Milton,(1996).A structural examination of religion, journal for the scientific study of religion,VOL.8,pp.88-990.


مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودپنداره


مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره


خودسازمان یافته


کیفیت سازمانی


مفهوم خودپندارهمبانی


نظری


پیشینه


تحقیق


درباره


خودپنداره


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خود پنداره-مبانی و چارچوب نظری ، پیشینه تحقیق داخلی و ...

مبانی و چارچوب نظری خودپنداره ، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد خود پنداره فهرست مطالب. خود پنداره ۱. ۲-۳-۱ تعاریف خود پنداره ۲. ۲-۳-۲منابع تشکیل دهندۀ خود پنداره ۵

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودپنداره

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودپنداره منابع فارسی و انگلیسی دارد. ارجاع و پاورقی استاندارد دارد. رفرنس دهی استاندارد دارد. کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق گارانتی بازگشت وجه دارد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره ( فصل دوم ) | dzv993

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره ( فصل دوم ) مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره ( فصل دوم) در 35 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc مشخصات فایل توضیحات کامل…

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره - بهترین فایل

در یک نظام شناختی – ساختاری مانند نظام پیاژه، با آنکه تعریف مستقل و خاصی ارائه نشده است ولی در زمینه کلی و اساسی سازمان یابی های مجدد در تمایز شخص از موضوع، پیشینه تحقیق و مبانی نظری خودپنداره

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودکارآمدی - دانلود رایگان

دانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودکارآمدی تحصیلی منابع فارسی و انگلیسی دارد. ارجاع و پاورقی استاندارد دارد. رفرنس دهی استاندارد دارد. کاملترین در اینترنت

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه خودپنداره تحصیلی :: یونی شاپ

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه خودپنداره تحصیلی. دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره تحصیلی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)

يكي از عوامل بسيار مهمي كه مي‌تواند در پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان نقش داشته باشد خود پنداره موفقيت تحصيلي، فردي كه موفقيت خود را به توانايي بالاي خود نسبت مي‌دهد، رفتارهاي متفاوتي را نسبت به فردي كه موفقيت خود را به ...

دانلود فصل دوم مبانی نظری خودپنداره

فصل دوم مبانی نظری خودپنداره پیشینه تحقیق و مبانی نظری خودپنداره به صفحه اختصاصی پیشینه تحقیق و مبانی نظری خودپنداره خوش آمدید. من سیامک هستم، آماده برای پاسخ دادن به سوالات شما.

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه خودپنداره تحصیلی :: گیگاداک

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه خودپنداره تحصیلی. دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره تحصیلی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور از خود یا خودپنداره(فصل دوم ...

در یک نظام شناختی – ساختاری مانند نظام پیاژه، با آنکه تعریف مستقل و خاصی ارائه نشده است ولی در زمینه کلی و اساسی سازمان یابی های مجدد در تمایز شخص از موضوع، "خود" از خلال آگاهی یابی بر خویشتن به عنوان یک خود مستقل و ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)

يكي از عوامل بسيار مهمي كه مي‌تواند در پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان نقش داشته باشد خود پنداره موفقيت تحصيلي، فردي كه موفقيت خود را به توانايي بالاي خود نسبت مي‌دهد، رفتارهاي متفاوتي را نسبت به فردي كه موفقيت خود را به ...

گسترده نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های خود و خودپنداره

گسترده نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های خود و خودپنداره - ‏5-2- خود پنداره ‏2-5-1- مفهوم ‏خودپندارهدر پژوهش های جدید روانشناختی، خودپندا...

پیشینه و مبانی نظری خودپنداره تحصیلی

پیشینه و مبانی نظری خودپنداره تحصیلی - ‏خودپنداره تحصیلی ‏خود ‏مفاهیم و تعاریف خود: در سخنان روزمره کاربردی گسترده از ترکیباتی که با واژه خود هم...

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه خودپنداره تحصیلی :: گیگاداک

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه خودپنداره تحصیلی. دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره تحصیلی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره - بهترین فایل

در یک نظام شناختی – ساختاری مانند نظام پیاژه، با آنکه تعریف مستقل و خاصی ارائه نشده است ولی در زمینه کلی و اساسی سازمان یابی های مجدد در تمایز شخص از موضوع، پیشینه تحقیق و مبانی نظری خودپنداره

پیشینه و مبانی نظری خودپنداره تحصیلی

پیشینه و مبانی نظری خودپنداره تحصیلی - ‏خودپنداره تحصیلی ‏خود ‏مفاهیم و تعاریف خود: در سخنان روزمره کاربردی گسترده از ترکیباتی که با واژه خود هم...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودکارآمدی - دانلود رایگان

دانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودکارآمدی تحصیلی منابع فارسی و انگلیسی دارد. ارجاع و پاورقی استاندارد دارد. رفرنس دهی استاندارد دارد. کاملترین در اینترنت

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه خودپنداره تحصیلی :: یونی شاپ

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه خودپنداره تحصیلی. دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره تحصیلی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه خودپنداره تحصیلی :: گیگاداک

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه خودپنداره تحصیلی. دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره تحصیلی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور از خود یا خودپنداره(فصل دوم ...

در یک نظام شناختی – ساختاری مانند نظام پیاژه، با آنکه تعریف مستقل و خاصی ارائه نشده است ولی در زمینه کلی و اساسی سازمان یابی های مجدد در تمایز شخص از موضوع، "خود" از خلال آگاهی یابی بر خویشتن به عنوان یک خود مستقل و ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)

يكي از عوامل بسيار مهمي كه مي‌تواند در پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان نقش داشته باشد خود پنداره موفقيت تحصيلي، فردي كه موفقيت خود را به توانايي بالاي خود نسبت مي‌دهد، رفتارهاي متفاوتي را نسبت به فردي كه موفقيت خود را به ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودکارآمدی - دانلود رایگان

دانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودکارآمدی تحصیلی منابع فارسی و انگلیسی دارد. ارجاع و پاورقی استاندارد دارد. رفرنس دهی استاندارد دارد. کاملترین در اینترنت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودپنداره تحصیلی(فصل دوم پایان نامه)

يكي از عوامل بسيار مهمي كه مي‌تواند در پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان نقش داشته باشد خود پنداره موفقيت تحصيلي، فردي كه موفقيت خود را به توانايي بالاي خود نسبت مي‌دهد، رفتارهاي متفاوتي را نسبت به فردي كه موفقيت خود را به ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور از خود یا خودپنداره(فصل دوم ...

در یک نظام شناختی – ساختاری مانند نظام پیاژه، با آنکه تعریف مستقل و خاصی ارائه نشده است ولی در زمینه کلی و اساسی سازمان یابی های مجدد در تمایز شخص از موضوع، "خود" از خلال آگاهی یابی بر خویشتن به عنوان یک خود مستقل و ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور از خود یا خودپنداره(فصل دوم ...

در یک نظام شناختی – ساختاری مانند نظام پیاژه، با آنکه تعریف مستقل و خاصی ارائه نشده است ولی در زمینه کلی و اساسی سازمان یابی های مجدد در تمایز شخص از موضوع، "خود" از خلال آگاهی یابی بر خویشتن به عنوان یک خود مستقل و ...

خود پنداره-مبانی و چارچوب نظری ، پیشینه تحقیق داخلی و ...

کد محصول: psr102. تعداد صفحات : ۱۹ صفحه . فرمت فایل word. قیمت: ۶۰۰۰ تومان. مبانی و چارچوب نظری خودپنداره ، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد خود پنداره فهرست مطالب خود پنداره ۱. ۲-۳-۱ تعاریف خود پنداره ۲

گزارش کارآموزی در شركت تجهيزات پزشكي راد طب

گزارش كارآموزي بررسی نرم افزار،سخت افزار در شركت كامپيوتري

طرح توجیهی و کار آفرینی دنده برنجی گیربکس خودرو

مبانی ـ سوالات طراحی شهری 1396

بتن نیمه شفاف

تحقیقی در مورد مرورگر های صوتی

طرح تفصیلی منطقه 5 اصفهان

گزارش کارآموزی در دانشکده پزشکی مشهد

چکيده مجموعه مقالات همايش حاشيه نشيني و اسكان غير رسمي

تحقیقی در مورد تعیین پایداری ولتاژ شبکه خراسان