دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی و نظریه های شادکامی

خصوصیات محصول:

منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق
گارانتی بازگشت وجه دارد.
فرمت : doc

تعداد صفحات : 31

بخشی از متن :

شادكامي[1]

واژه شادكامي چندين مفهوم متفاوت را به ذهن متبادر مي كند ( براي مثال شادي ، ‌خشنودي ، لذت ، خوشايندي و ... ) از اين رو تعدادي از روان شناسان به اصطلاح بهزيستي ذهني اشاره مي كنند كه يك اصطلاح چتري و در برگيرنده انواع ارزشيابي هايي است كه فرد از خود و زندگي اش به عمل مي آورد ( دانير ، 2002). اين ارزشيابي ها ، مواردي از قبيل رضايت از زندگي ، هيجان و خلق مثبت و فقدان افسردگي و اضطراب را شامل مي شود و جنبه هاي مختلف آن نيز به شكل شناخت ها و عواطف است ( دانير و ساه ، 1997). در صورتي كه افراد از شرايط زندگي راضي بوده و عواطف مثبت بيشتر و عواطف منفي كمتري را تجربه كنند ،‌گفته مي شود كه از بهزيستي ذهني بالايي برخوردارند. اصطلاح بهزيستي ذهني ، اصطلاح روان شناختي معادل شادي است كه به دليل مفاهيم بسياري كه در خود نهفته دارد ، ارجح است . اما با اين وجود در ادبيات مربوط به جاي يكديگر بكار مي روند ( ادينگتون و شومن ، 2004).

شادي صرفنظر از چگونگي كسب آن مي تواند سلامت جسماني را بهبود بخشد. افراد شاد احساس سرزندگي بيشتري مي كنند، آسانتر تصميم مي گيرند ،‌ روحيه مشاركتي بيشتري دارند و نسبت به كساني كه با آنها زندگي مي كنند ، بيشتر احساس رضايت مي كنند ( مايرز ،‌2002).

به نظر كارلسون (1380) عادي ترين حالت ذهني ما ،‌ حالت خشنودي و شادي است. موانعي كه ما از دستيابي و تجربه كردن احساس شادي باز مي دارد و يا در فاصله قرار مي دهد ، فرايندهاي منفي اكتسابي هستند. وقتي كه احساس مثبت ذاتي را كشف مي كنيم و موانعي كه ما را از رسيدن به آن باز مي دارد ، از سر راه برمـي داريم ، به تجربه بسـيار معنـي دارتر و زيباتر زندگي دست مي يابيم. اين احساسات مثبت ، عواطف گذرايي نيستند كه صرفاً با تغيير اوضاع بيايند و بروند ، بلكه در زندگي ما نفوذ مي كنند و جزئي از ما مي شوند. يافتن اين حالت ذهني به ما اجازه مي دهد سرزنده و بي تكلف باشيم ، ‌چه اين اوضاع ، اين ديدگاه مثبت را توجيه كند و يا نكند.

ديدگاه هاي نظري در مورد شادكامي

ديدگاه لذت گرايي

تاريخچه طولاني اين ديدگاه به قرن چهارم قبل از ميلاد مي رسد. برخي از فيلسوفان يوناني هدف از زندگي را تجربه لذت و به حداكثر رساندن آن مي دانستند. از نظر آنان ، شادكامي ،كل لحظات لذت بخش زندگي افراد است. اين از طريق افراد ديگر از جمله هابز ، دي سد و بنتهام [2]پيروي گرديده است. هابز معتقد بود كه شادكامي ، دنبال كردن موفقيت آميز اميال ذاتي انسان است . دي سد بر اين باور بود كه دنبال كردن احساس لذت ، هدف نهايي زندگي است. بنتهام نيز ادعا داشت كه براي ساختن يك جامعه خوب ،‌كوشش افراد براي به حداكثر رساندن لذت و علائق فردي مهم مي باشد ( به نقل از رايان و دسي[3] ، 2001).

دامنه توجه ديدگاه لذت گرايي ، از لذت هاي بدني تا اميال ذاتي و علائق فردي در نوسان مي باشد. روان شناساني كه اين نظريه را مي پذيرند بر مفهوم گسترده اي از لذت گرايي تاكيد دارند كه شامل رجحان ها و لذائذ ذهني و بدني است( كوبووي[4]، 1999 ؛ به نقل از يزداني ، 1382) .

كانمنو دانير و شوارز (1999) روان شناسي لذت گرايي را مطالعه امور و پديده هايي مي دانند كه تجارب لـذت بخش و غيــر لذت بخــش زنـدگي را به وجــود مي آورند. در واقع ديدگاه مسلط در بين روان شناسان لذت گرا آن است كه خوشبختي شامل بهزيستي ذهني و تجارب لذت بخش مي باشد. اكثر پژوهشگران در روانشناسي لذت گرايي جديد ، از مفهوم بهزيستي ذهني به عنوان متغير اصلي استفاده مي كنند. اين مفهوم شامل سه جزء يعني رضايت از زندگي ، وجود خلق مثبت و فقدان خلق منفي مي‌باشد كه غالباً تحت عنوان شادكامي ناميده مي شود (به نقل از دانير و لوكاس[5] ، 2002 ).

ديدگاه معنوي :

برغم رواج ديدگاه لذت گرايي ، تعدادي از فلاسفه ، صاحب نظران و علماي ديني چه در شرق و چه در غرب اين موضوع را زير سوال برده اند كه شادكامي بخودي خود به عنوان ملاك اصلي خوشبختي باشد( رايان و دسي ، 2001). از نظر فروم (1375) براي درك شادكامي واقعي بايد بين اميال و نيازهايي كه به صورت ذهني احساس مي شوند و خشنودي در آنها منجر به لذت هاي زودگذر مي گردد و آن دسته از نيازهايي كه در ماهيت انسان ريشه داشته و تحقق آنها ، نمو انسان و فراهم ساختن معنويت يعني خوشبختي و شادكامي واقعي را به همراه دارد ، تمايز قائل شد. واترمن ( 1990) معتقد است كه مفهوم معنوي از شادكامي ، خوشبختي و شادكامي مردم را بر اساس خود واقعي آنها تبيين مي كند. بر طبق نظر وي اين نوع شادكامي ، موقعي به دست مي آيد كه فعاليت هاي زندگي افراد بيشترين همگرايي يا جور بودن را با ارزش هاي عميق داشته باشد و آنان نسبت به اين ارزش ها متعهد گردند. تحت چنين شرايطي ، احساس نشاط و اطمينان به وجود مي آيد. واترمن اين حالت را به عنوان « جلوه فردي » ناميد و همبستگي بالايي بين آن و اندازه هاي خوشبختي و شادكامي بدست آورد. ریف و سينگر (1998) خوشبختي و شادكامي را دست يابي ساده به لذت نمي دانند ، بلكه آن را به عنوان كوششي در جهت كمال در نظر مي گيرند كه بيانگر تحقق توان بالقوه واقعي فرد است. کروت (1979) موضوع خوشبختي را با بسط نظريه عمر در رابطه با رشد و پيشرفت انسان مورد بررسي قرار داد ، او از نوعي بهزيستي روان شناختي سخن به ميان آورد كه از بهزيستي ذهني متمايز است و براي اندازه گيري آن يك رويكرد چند بعدي شامل شش جنبه متمايز در رابطه با شكوفايي انسان ارائه داد. اين شش جنبه عبارتند از : خود مختاري ،‌ نمو فردي ، پذيرش خويشتن ، هدفمندي زندگي و روابط مثبت.ريف وسنيگر (1998) اين شش جنبه را بيانگر تعريف نظريه و عملي بهزيستي روانشناختي مي دانند كه مشخص كننده عواملي است كه باعث ارتقاء سلامت جسماني و هيجاني مي باشد. آنان شواهدي ارائه نموده اند كه نشان مي دهد ، ‌زندگي كردن به صورت معنوي كه حاكي از بهزيستي روانشناختي است ، بر سيستم هاي فيزيولوژيكي خاص ، تاثير مي گذارد كه مربوط به كاركرد دستگاه ايمني است و ارتقاء سلامتي را در پي دارد. به طور كلي مي توان گفت كه رويكردهاي لذت گرايي و معنوي به ظاهر متضاد مي باشند و هر كدام با تعريف متفاوتي از شادكامي ، انواع متفاوتي از تحقيق را در مورد علل ، پيامدها و پويايي هاي اين موضوع باعث شده اند ، اما از آنجا كه شادكامي و بهزيستي ذهني يك پديده چند بعدي است ، جنبه هايي از دو رويكرد را در بردارد. در اين رابطه كامپتون و همكاران ( 1996؛ به نقل از يزداني ،‌1382) دريافتند كه ديدگاه هاي لذت گرايي و معنوي از شادكامي ،‌ همپوشي و در عين حال تمايز با هم دارند و درك ما را از شادكامي و بهزيستي ذهني از طريق روش هاي متفاوت اندازه گيري ، افزايش خواهند داد ( به نقل از كشاورز ، 1384) .


[1]- happiness
[2]- Hobbes & Desade & Bentham
[3]-.Rayan & Dessay
[4]ـ Kuboyy
[5] ـ Diener, Lucas


نظریه های شادکامی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامیمبانی


نظری


پیشینه


تحقیق


درباره


شادکامی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی کاملترین در سطح اینترنت تعداد صفحات : 34 کاملترین در اینترنت فرمت : docx , word پاورقی و رفرنس دهی استاندارد دارای پیشینه داخلی و خارجی دارای گارانتی بازگشت وجه دارای منابع فارسی و ...

مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق درمورد شادکامی فصل دوم ...

مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق درمورد شادکامی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه ادبیات و پیشینه تحقیق درمورد شادکامی دارای کلید واژه های تاکیدی:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی :: نمونه پیشینه تحقیق

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی» ثبت شده است - پیشینه تحقیق پیشینه تحقیق, پیشینه تحقیق در مقاله, دانلود پیشینه تحقیق, جدول خلاصه پیشینه تحقیق, چند نمونه پیشینه تحقیق, نمونه جدول پیشینه تحقیق ...

مبانی نظری پیشینه تحقیق شادکامی و نظریه های شادکامی ...

خرید اینترنتی مبانی نظری پیشینه تحقیق شادکامی و نظریه های شادکامی، در 48 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد. نوع فایل : DOC تعداد صفحات : 48 گارانتی بازگشت وجه دارد. رفرنس دهی استاندارد دارد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی - دبیر فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی. دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی می باشد که در قالب word – قابل ویرایش و در 37 صفحه تهیه و تنظیم شده است برای خرید و دانلود فایل به روی گزینه ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی :: لیلا

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی مناسب برای رساله دکتری و پایان نامه ارشد دارای منابع کامل (فارسی و انگلیسی) دارای رفرنس دهی استاندارد ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی مناسب برای رساله دکتری و پایان نامه ارشد دارای منابع کامل فارسی و انگلیسی دارای رفرنس دهی استاندارد . صفحه اصلی; قوانین و مقررات; ارتباط با مدیریت فروشگاه; درباره ما; امروز یکشنبه 31 ...

مبانی نظری پیشینه تحقیق شادکامی - دانلود مبانی نظری پیشینه ...

مبانی نظری پیشینه تحقیق شادکامی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق شادکامی دارای کلید واژه های تاکیدی: رویکرد های نظری ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی به همراه ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی تعداد صفحات : 34 کاملترین در اینترنت فرمت : docx , word پاورقی و رفرنس دهی استاندارد دارای پیشینه داخلی و خارجی دارای گارانتی بازگشت وجه دارای منابع فارسی و انگلیسی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی :: نمونه پیشینه تحقیق

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی» ثبت شده است - پیشینه تحقیق پیشینه تحقیق, پیشینه تحقیق در مقاله, دانلود پیشینه تحقیق, جدول خلاصه پیشینه تحقیق, چند نمونه پیشینه تحقیق, نمونه جدول پیشینه تحقیق ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع شادکامی . شادکامی و شادمانی، از جمله موضوعاتی است که از دیرباز اندیشمندانی نظیر ارسطو، زنون و اگیکور به آن پرداخته اند. ارسطو دست کم به سه نوع شادمانی معتقد است جزئیات بیشتر در ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی مناسب برای رساله دکتری و پایان نامه ارشد دارای منابع کامل فارسی و انگلیسی دارای رفرنس دهی استاندارد . صفحه اصلی; قوانین و مقررات; ارتباط با مدیریت فروشگاه; درباره ما; امروز یکشنبه 31 ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی به همراه ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی تعداد صفحات : 34 کاملترین در اینترنت فرمت : docx , word پاورقی و رفرنس دهی استاندارد دارای پیشینه داخلی و خارجی دارای گارانتی بازگشت وجه دارای منابع فارسی و انگلیسی

مبانی نظری پیشینه تحقیق شادکامی و نظریه های شادکامی ...

خرید اینترنتی مبانی نظری پیشینه تحقیق شادکامی و نظریه های شادکامی، در 48 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد. نوع فایل : DOC تعداد صفحات : 48 گارانتی بازگشت وجه دارد. رفرنس دهی استاندارد دارد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی مناسب برای رساله دکتری و پایان نامه ارشد دارای منابع کامل فارسی و انگلیسی دارای رفرنس دهی استاندارد . صفحه اصلی; قوانین و مقررات; ارتباط با مدیریت فروشگاه; درباره ما; امروز یکشنبه 31 ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش شادکامی در روانشناسی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحریفهای شناختی mabani-nazari-blog.tv28.ir/ ذخیره شده جزئیات: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) ... 087 مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره شادکامی و نظریه های ... پیشینه ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درد. شرح مختصر: درد. تعریف درد. دردهای مزمن به عنوان یکی از مهمترین معضلات پزشکی در تمام جهان می باشند.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی :: لیلا

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی مناسب برای رساله دکتری و پایان نامه ارشد دارای منابع کامل (فارسی و انگلیسی) دارای رفرنس دهی استاندارد ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی :: نمونه پیشینه تحقیق

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی» ثبت شده است - پیشینه تحقیق پیشینه تحقیق, پیشینه تحقیق در مقاله, دانلود پیشینه تحقیق, جدول خلاصه پیشینه تحقیق, چند نمونه پیشینه تحقیق, نمونه جدول پیشینه تحقیق ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی

پایان نامه درباره شادکامی,پیشینه تحقیق شادکامی,پیشینه تحقیق و مبانی نظری شادکامی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش شادکامی,فصل دوم مبانی نظری در مورد شادکامی,فصل دوم پایان نامه در مورد شادکامی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایان ...

طرح توجیهی و کار آفرینی دفترچه

دانلود پاورپوینت معماری دوره هخامنشی

طرح توجیهی و کار آفرینی پتوی مینک

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره مفهوم استقلال دوران نوزادی

طرح توجیهی و کار آفرینی پتوی مینک

نقشه GIS سرخس

خلاصه_معادلات_دیفرانسیل_پیام_نور_2

VPN از دیدگاه فنی

GIS منطقه 6 تهران

پیاده مداری و جایگاه آن در شهرسازی