دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اختلال بیش فعالی و نقص توجه - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اختلال بیش فعالی و نقص توجه

خصوصیات محصول:

منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق
گارانتی بازگشت وجه دارد.
فرمت : doc

تعداد صفحات : 30

بخشی از متن :

اختلال بیش فعالی و نقص توجه

اختلال کاستی توجه و بیش فعالی نوعی اختلال مزمن و شدید در رشد روانی است که ریشه در رفتارهای بی توجهی، بی قرارانه و براساس انگیزش آنی دارد. شروع آن در اوایل کودکی، یعنی پیش از 7 سالگی است و تقریباً همیشه قبل از 5 سالگی و اغلب پیش از دو سالگی مشخص می شود. معمولاً تا دوران نوجوانی و بلوغ ادامه یافته و شخص را در معرض پاره ای از نابهنجاری های رشدی-شخصیتی قرار می دهد. پیامدهای مضر آن شامل نقص قانون و سایر رفتارهای آزاراشی اجتماعی و عدم موفقیت در مدرسه می شود. مطالعات طولی نشان می دهد که رفتارهای بی قرارانه و بی توجهی، خطری قابل گسترش است. این رفتار فقط نشانه ای از یک مجموعه مشکلات بنیادی نیست. به همین دلیل، درمان رفتارهای به شدت بیش فعالانه هدف اصلی در خدمات سلامت روانی کودک است(بشیری، 1386).

اختلال کاستی توجه و بیش فعالی (انجمن روان‌پزشکی آمریکا، 1995)شامل سه طبقه مهم: بی‌توجهی،بیش‌فعالی و تکانشگری است.بی‌توجهی با توجه انتخابی محدود(توجه بـه مـحرک نامربوط یا پرت‌کننده‌ حواس‌ و چشم‌پوشی از محرک مربوط) و فقدان توجه مداوم(توانایی حفظ توجه در طول زمان)مشخص شده است(داگلاس، ‌1972). کودکان دارای این اختلال به آسانی حواس‌پرت گردیده و از تکالیفی که نیازمند‌ توجه‌ نمودن برای زمـانی طـولانی است،اجتناب می‌کنند. بیش‌فعالی با فعالیت بالای حرکتی نشان داده می‌شود. به نظر می‌رسد کودکان مبتلا به ADHD در متوقف ساختن فعالیت‌های خود در موقعیت‌های موردنیاز ناتوانند. آنها به‌ حد‌ افراط‌ تکان خورده، نمی‌توانند آرام بازی‌ کـنند‌ و دسـت‌ها یا پاهای‌شان اغلب بی‌قرار و ناآرام است. تکانشگری با فقدان کنترل در موقعیت‌هایی که مستلزم توجه کنترل‌شده یا یک تکلیف سازمان‌یافته‌ است،مشخص‌ می‌شود.‌ کودکان مبتلا به ADHD تمایل دارند به اولین‌ فـکری‌ کـه وارد ذهـن‌شان می‌شود پاسخ دهند، آنها پیـامدهای رفـتارشان را بـه حد کافی در نظر نمی‌گیرند و برای به‌ تعویق‌ انداختن‌ ارضای نیازهای خود با مشکل روبه‌رو می‌شوند. این سه ویژگی مهم‌ ADHD لازم نیست بـه‌طور هـمزمان یـا به میزان یکسانی نشان داده شود(توکلی زاده، 1387).
..............
منابع فارسی :
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ و حجازی، الهه. (1392). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.
سلطانی کوه بنایی، سکینه. (1388). بررسی و مقایسه رشد مهارت های حرکتی در دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی با دانش آموزان عادی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره هفدهم، شماره چهارم: 23-12.
شوشتری، مژگان؛ ملک پور، مختار؛ عابدی، احمد؛ اهرمی، راضیه. (1390). اثربخشی مداخلات زودهنگام مبتنی بر بازی های توجهی بر میزان توجه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه - بیش فعالی /تکانشگری. روانشناسی بالینی، شماره 11: 28-17.
صاحبان، فاطمه؛ امیری، شعله؛ کجباف، محمد باقر؛ عابدی، احمد. (1389). بررسی اثر کوتاه مدت آموزش کارکردهای اجرایی، بر کاهش نشانه های کمبود توجه در دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهر اصفهان. تازه های علوم شناختی، سال 12، شماره 1: 58-52.
علیزاده، حمید. (1386). اختلال توجه و فزون‌کنشی.تهران:انتشارات رشد.
غنی زاده، احمد. (1387). شیوع علائم اختلال بیش فعالی و نقص توجه در کودکان پیش دبستانی شهر شیراز. مجله پزشکی ایران، 11 (6): 624-618.
قمری گیوی، حسین؛ نریمانی، محمد؛ و محمودی، هیوا. (1391). اثر بخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر کارکردهای اجرایی، بازداری پاسخ و حافظه کاری کودکان دچار نارساخوانی و نقص توجه /بیش فعالی. مجله ناتوانی های یادگیری، دوره ی 1، شماره 2: 115-98.
کوثری، سعید؛ کیهانی، فاطمه؛ حمایت طلب، رسول و عارب عامری، الهه. (1391). بررسی تاثیر یک برنامه فعالیت های بدنی منتخب بر رشد مهارت های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی (ADHD)  و کودکان اوتیسم (HFA). رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی، شماره 10: 60-45.
محب، نعیمه؛ امیری، شاهرخ و بهروش، عاطفه. (1392). اثر بخشی بازی درمانی کوتاه مدت ساختاری بر علایم اختلال نقص توجه-بیش فعالی کودکان پیش دبستانی (6 ساله). فصلنامه آموزش و ارزش یابی. سال ششم، شماره 22: 43-27.


منابع لاتین

American psychiatric association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Text revision. 4thed. Washington D.C: American psychiatric association press: 312-25. 
Barenberg, J., Berse,T., & Dutke, S. (2011). Executive functions in learning processes: Do they benefit from physical activity?Educational Research Review, 6, 3: 208–222.
Barkley R.A.(1997). Attention-defieit hyperactive disorder: A  handbook For diagnosis and treatment (2nd  ed).New York:  Guilford, 6 (1), 12-16. 
Barkley, R. A. (1981). Hyperactive children: A handbook for diagnosis and treatment. New York: Guilford Press.
Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: Constructing a unifying theory of ADHD.  Psychological Bulletin, 121(1), 65-94.    
Barkley, RA. (1998). Attention- Deficit/ Hyperactivity Disorder. A Handbook for diagnosis and treatment. Newyork: Guilford press, 12(3), 145-150.
Best, J. R.  (2010).Effects  of physical activity on children’s executive function: Contributions of experimental research on aerobic exercise. Develop Rev; 30(4): 331-51.
Bressel, E. Yonker, JC. Kras J and Heath EM. (2007).  "Comparison of static dynamic balance in female collegiate soccer, basketball and gymnastics athletes". J Athl Train. 42(1): PP: 42-6.
Chow, S., Hsu, Y., Henderson, S.E., Barnett, A. and Kai, Lo. S. (2006). "The Movement ABC: a cross-cultural comparison of pre-school children from Hong Kong, Taiwan, and the USA".  Journal of Adapted Physical Activity Quarterly, 23, PP: 31-48.
Coolidge, F. L., Thede, L. L., & Young. S. E. (2000). Heritability and the comorbidity of attention deficit hyperactivity disorder with behavioral disorders and executive function deficits: A preliminary investigation. Developmental Neurophysiology, 17(3), 273-287.  
Cools, W., Martelaer, K.D., Samaey, C., & Andriees, C. (2008). Movement skill assessment of typically developing preschool children: A review of seven movement skill assessment tools. Journal of Sports Science and Medicine, 8, PP: 154-168.
Davids, E., &Gastpar, M. (2005). Attention deficit hyperactivity disorder and borderline personality disorder. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry;29(6):865-77.
Dawson, P.,  Guare, R. (2004). Executive Skills in Children and Adolescents Second Edition A Practical Guide to Assessment and Intervention. New York: The Guilford Press.
Deák, G. O. (2000). The Growth of Flexible Problem Solving: Preschool Children Use Changing Verbal Cues to Infer Multiple Word Meanings. JOURNAL OF COGNITION AND DEVELOPMENT, 1(2), 157–191
Emck C, Bosscher R, Beek P, Doreleijers T. (2009). Gross motor performance and self-perceived motor competence in children with emotional, behavioural, and pervasive developmental disorders: a review. Dev Med Child Neurol; 51(7): 501-17.
Fabiano, G. A., Chacko, A., Pelham, W.E, Jr., Robb, J., Walker, K.S, Wymbs, F, et al. (2009). A comparison of behavioral parent training programs for fathers of children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Behav Ther; 40(2): 190-204.


مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال ADHD یا بیش فعالی و نقص توجه


مبانی نظری موضوع اختلال ADHD یا بیش فعالی و نقص توجه


پیشینه تحقیقاتی موضوع اختلال ADHD یا بیش فعالی و نقص توجه


نظریه هایمبانی


نظری


پیشینه


تحقیق


درباره


اختلال


بیش


فعالی


نقص


توجه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه کانرز معلمان ، اختلال نقص توجه و بیش فعالی در ...

برای ارزشیابی در این آزمون می توان گفت به دست آوردن میانگین نمره ۱/۵ یا بالاتر بر وجود اختلال نقص توجه و بیش فعالی دلالت دارد. به عبارت دیگر، این پرسشنامه ۳۸ سوال داشته و لذا، نمره کل آزمون دامنه ای از ۰ تا ۱۱۴ خواهد داشت ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اختلال بیش فعالی یا نقص توجه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال بیش فعالی یا نقص توجه پیشینه تحقیق اختلال بیش فعالی یا نقص ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال نقص توجه - بیش فعالی ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال نقص توجهبیش فعالی اختلال نقص توجهبیش فعالی تاریخچه : در سالیان اخیر، اختلال نقص توجه / بیش فعالی[۱](ADHD) از نظر بالینی، پژوهشی و اجتماعی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اگرچه این ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اختلال بیش فعالی یا نقص توجه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال بیش فعالی یا نقص توجه پیشینه تحقیق اختلال بیش فعالی یا نقص ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال نقص توجه - بیش ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال نقص توجهبیش فعالی مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال نقص توجهبیش فعالی شرح مختصر: اختلال نقص توجهبیش فعالی • تاریخچه : در سالیان اخیر، اختلال نقص توجه / بیش فعالی (adhd) از نظر ...

پیشینه و مبانی نظری اختلال نقص توجه بیش فعالی

پیشینه و مبانی نظری اختلال نقص توجه بیش فعالی 2017-11-23 — 2020-04-07 — Siamak ADN ارتباط با ما — لیست پایان‌نامه‌ها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال نقص توجه - بیش فعالی ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال نقص توجهبیش فعالی. دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال نقص توجهبیش فعالی می باشد که در قالب word – قابل ویرایش و در 24 صفحه تهیه و تنظیم شده است ...

مبانی و پیشینه نظری اختلال نقص توجه - بیش فعالی

مبانی و پیشینه نظری اختلال نقص توجه - بیش فعالی دسته: مدیریت بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 42 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 مبانی و پیشینه نظری اختلال نقص توجه بیش فعالی فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال خوردن ( فصل دوم ) | jdy226

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال خوردن ( فصل دوم ) مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال خوردن ( فصل دوم) در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc مشخصات فایل توضیحات…

جامع ترین پیشینه تحقیق درمان بیش فعالی با نوروفیدبک ...

پیشینه تحقیق درمان بیش فعالی با نوروفیدبک. جدید ترین درمان برای کودکان دارای بیش فعالی adhd آموزش نوروفیدبک میباشد، نوروفیدبک، نوعی رویکرد توانبخشی در درمان است، و هدف آن، بهنجار سازی پایدار adhd-add است ( بارابار ،1996 ) .

تحقیق آماده درباره بیش فعالی کودکان ADHD-Hyperactivity ...

تحقیق درباره بیش فعالی کودکان Hyperactivity : ... کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی , عالبا از خود تحریک پذیری انفجارگونه ای نشان می دهند. ایشان از نظر هیجانی بی ثبات اند و خلق و خو و عملکرد ایشان متغیر و غیر منتظره است ...

مشاهده پیشینه ومبانی نظری تحقیق اختلال نقص توجه بیش فعالی ...

عرض ادب و سلام خدمت شما محقق گرامی، شما به صفحه دانلود ” پیشینه ومبانی نظری تحقیق اختلال نقص توجه بیش فعالی (adhd) ” وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند. با تشکر – فرصت کار پیشینه ومبانی نظری تحقیق ...

مبانی و پیشینه نظری اختلال نقص توجه - بیش فعالی

مبانی,پیشینه,نظری اختلال,توجه ,فعالی,,مبانی و پیشینه نظری اختلال نقص توجه - بیش فعالی,فروشگاه مستر فایل

پیشینه تحقیق و مبانی نظری اختلال نقص توجه بیش فعالی | مقالات

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه. اختلال نقص توجهبیش فعالی · تاریخچه : در سالیان اخیر، اختلال نقص توجه / بیش فعالی [1] (adhd) از نظر بالینی، پژوهشی و اجتماعی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اگرچه ...

مبانی و پیشینه نظری اختلال نقص توجه - بیش فعالی

مبانی و پیشینه نظری اختلال نقص توجه - بیش فعالی دسته: مدیریت بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 42 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 مبانی و پیشینه نظری اختلال نقص توجه بیش فعالی فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و ...

مبانی و پیشینه نظری اختلال نقص توجه - بیش فعالی

مبانی و پیشینه نظری اختلال نقص توجه - بیش فعالی دسته: مدیریت بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 42 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 مبانی و پیشینه نظری اختلال نقص توجه بیش فعالی فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و ...

مبانی و پیشینه نظری اختلال نقص توجه - بیش فعالی

مبانی و پیشینه نظری اختلال نقص توجه - بیش فعالی دسته: مدیریت بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 42 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 مبانی و پیشینه نظری اختلال نقص توجه بیش فعالی فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و ...

پیشینه تحقیق و مبانی نظری اختلال نقص توجه بیش فعالی | مقالات

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه. اختلال نقص توجهبیش فعالی · تاریخچه : در سالیان اخیر، اختلال نقص توجه / بیش فعالی [1] (adhd) از نظر بالینی، پژوهشی و اجتماعی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اگرچه ...

عوامل موثر بر سرزندگي فضاهاي شهري

قطعه بندی با استفاده از نقشه‌های خود سامانده

دانلود پاورپوینت پیش ساختگی

پاورپوینت-پنل سه بعدی و روش طراحی و ساخت آن در ساختمان-60 اسلاید-pptx

طرح توجیهی و کار آفرینی گچ تحریر

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

طرح توجیهی و کار آفرینی لعاب کاشی وسرامیک

ورودی شهر وتوقعات موردی از آن

تفاوت بین شقاق و بواسیر در چیست

ورودی شهر وتوقعات موردی از آن