دانلود رایگان

پاورپوینت مدیریت شهری -کشور آلمان

تحليلی از تعامل فرهنگ و کالبد شهر

تحقیقی در مورد تاريخچه ي ميكروسكوپ و ربرخی ذرات زیستی میکروسکوپی

پاورپوینت شهرسازي ارزش‌گرا و جايگاه سيما و منظر شهري در منطقه

آگورا و روابط اجتماعی فرهنگی در آتن دوره کلاسیک

آسیب شناسی شهری با تاکید بر چالشهای بافت های ناکارآمد شهری

رابطه همبستگی بین کیفیت زندگی وتوسعه پایدارشهری، با تبیین پارادایم سرزندگی

دم 90 متری لرستان

کاربری زمین و روشهای طبقه بندی آن

نظام تقسیمات شهری